Pozbycie się uzależnień

obra4Likwiduje wszelkie uzależnienia i nałogi takie jak: papierosy, alkohol, narkotyki … i inne.