Bioenegoterapia

Bioenergoterapia jest naturalną metodą leczenia, która znana była już naszym starożytnym przodkom.

Bioenergoterapeuta uzdrawia holistyczne, czyli nie poszczególne dolegliwości, a całego człowieka. To dlatego osoby korzystające z tej formy pomocy bardzo szybko zauważają poprawę stanu zdrowia.

bioenergoterapeuta, bioenergoterapia Poznań

Bioenergoterapia – energia, która uzdrawia

Ten niekonwencjonalny sposób leczenia jest całkowicie bezinwazyjny i pozbawiony występowania skutków ubocznych. Bioenergoterapia w Poznaniu w moim  wykonaniu polega na odbyciu odpowiedniej ilości spotkań, w celu wyregulowania energii osoby potrzebującej pomocy. Bioenergoterapia jest doskonałym wsparciem dla tradycyjnego leczenia.

Rola bioenergoterapeuty

Bioenergoterapeuta przekazuje energię drugiej osobie. Dzięki temu wokół człowieka uzdrawianego pojawia się prawidłowe biopole, umożliwiające osiągnięcie równowagi wewnętrznej i zdrowia. Bioenergoterapeuta ma więc za zadanie wychwycenie braku równowagi energetycznej w poszczególnych narządach.

Sesje z bioenergoterapeutą w Poznaniu

Serdecznie zapraszam do skorzystania z siły, którą daje nam Matka Natura. Prowadzę zabiegi bioenergoterapeutyczne w Poznaniu.